ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  2วาระพิเศษ/2561
  09/01/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  19/2560
  06/12/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  18/2560
  07/11/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  17วาระพิเศษ/2560
  20/10/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  16/2560
  03/10/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  15วาระพิเศษ/2560
  20/09/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  14/2560
  05/09/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  13/2560
  01/08/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  12/2560
  04/07/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  11วาระพิเศษ/2560
  13/06/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  10/2560
  06/06/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  9วาระพิเศษ/2560
  03/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8/2560
  02/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2560
  04/04/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6วาระพิเศษ/2560
  16/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 150 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป

 


แจ้งผู้ใช้งานระบบ
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานกรอกแบบประเมินระบบ การใช้บริการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจะได้นำไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป..
ขอขอบพระคุณสำหรับการประเมินของท่านค่ะ