ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  9/2565
  03/05/2565
  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
|
  8วาระพิเศษ/2565
  20/04/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  7/2565
  05/04/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  6วาระพิเศษ/2565
  16/03/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  5/2565
  01/03/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  4พิเศษ/2565
  18/02/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  3/2565
  08/02/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  2วาระพิเศษ/2565
  25/01/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  1/2565
  04/01/2565
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  22/2564
  07/12/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  21วาระพิเศษ/2564
  09/11/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  20/2564
  02/11/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  19/2564
  05/10/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  18วาระพิเศษ/2564
  14/09/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  17/2564
  07/09/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|

ลำดับ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 235 รายการ 1 2 3 4 5 . . .16 ถัดไป