ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  4/2559
  01/03/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3/2559
  02/02/2559
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  2วาระพิเศษ/2559
  20/01/2559
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  1/2559
  12/01/2559
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  16วาระพิเศษ/2558
  15/12/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  15/2558
  01/12/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  14วาระพิเศษ/2558
  24/11/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  13/2558
  03/11/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  12วาระพิเศษ/2558
  27/10/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  11/2558
  13/10/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  10วาระพิเศษ/2558
  08/09/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  9/2558
  01/09/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  8/2558
  04/08/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  7/2558
  07/07/2558
  นายทรงพล อินทเศียร
|
  6/2558
  02/06/2558
  ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
|

ลำดับ 61 ถึง 75 จากทั้งหมด 173 รายการ ย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .12 ถัดไป