ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  17วาระพิเศษ/2559
  25/10/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  16/2559
  04/10/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  15วาระพิเศษ/2559
  19/09/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  14/2559
  05/09/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  13วาระพิเศษ/2559
  26/08/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  12/2559
  02/08/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  11วาระพิเศษ/2559
  21/07/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  10/2559
  05/07/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  9/2559
  07/06/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8วาระพิเศษ/2559
  23/05/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2559
  03/05/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6/2559
  05/04/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  5วาระพิเศษ/2559
  24/03/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  4/2559
  01/03/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3/2559
  02/02/2559
  นายทรงพล อินทเศียร
|

ลำดับ 61 ถึง 75 จากทั้งหมด 186 รายการ ย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .13 ถัดไป