ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  16วาระพิเศษ/2564
  23/08/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  15/2564
  03/08/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  14วาระพิเศษ/2564
  29/07/2564
  รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  13/2564
  06/07/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  12วาระพิเศษ/2564
  16/06/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  11/2564
  01/06/2564
  นายปิยณัฐ สร้อยคำ
|
  10วาระพิเศษ/2564
  19/05/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  9/2564
  05/05/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  8วาระพิเศษ/2564
  19/04/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  7/2564
  05/04/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  6วาระพิเศษ/2564
  17/03/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  5/2564
  02/03/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  4วาระพิเศษ/2564
  11/02/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  3/2564
  02/02/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  2วาระพิเศษ/2564
  12/01/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|

ลำดับ 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 235 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .16 ถัดไป