ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  14/2562
  05/11/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  13/2562
  01/10/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  12วาระพิเศษ/2562
  17/09/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  11/2562
  03/09/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  10วาระพิเศษ/2562
  13/08/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  9/2562
  06/08/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  8/2562
  02/07/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  7/2562
  04/06/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  6/2562
  07/05/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  5/2562
  02/04/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  4วาระพิเศษ/2562
  12/03/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3/2562
  05/03/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  2/2562
  05/02/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  1/2562
  15/01/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  21วาระพิเศษ/2561
  13/12/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 200 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .14 ถัดไป