ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  8/2556
  02/07/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  7/2556
  04/06/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  6/2556
  22/05/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  5/2556
  23/04/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  4/2556
  15/03/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  3/2556
  05/03/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  2/2556
  05/02/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  1/2556
  08/01/2556
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  16/2555
  04/12/2555
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  15/2555
  06/11/2555
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  14/2555
  02/10/2555
  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
|
  13/2555
  04/09/2555
  ผศ.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
|
  12(วาระพิเศษ)/2555
  15/08/2555
  นางนลินี ธนสันติ
|
  11/2555
  07/08/2555
  ผศ.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
|
  10(วาระเวียน)/2555
  23/07/2555
  ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์
|

ลำดับ 151 ถึง 165 จากทั้งหมด 222 รายการ ย้อนหลัง1. . .9 10 11 12 13 . . .15 ถัดไป