ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  20/2561
  04/12/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  19วาระพิเศษ/2561
  20/11/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  18วาระพิเศษ/2561
  13/11/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  17/2561
  06/11/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  16/2561
  02/10/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  15วาระพิเศษ/2561
  11/09/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  14/2561
  04/09/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  13วาระพิเศษ/2561
  14/08/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  12/2561
  07/08/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  11/2561
  03/07/2561
  นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
|
  10วาระพิเศษ/2561
  12/06/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  9/2561
  05/06/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8วาระพิเศษ/2561
  15/05/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2561
  01/05/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6/2561
  03/04/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 31 ถึง 45 จากทั้งหมด 200 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .14 ถัดไป