ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  1/2564
  05/01/2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  17/2563
  01/12/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  16/2563
  03/11/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  15วาระพิเศษ/2563
  20/10/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  14/2563
  06/10/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  13/2563
  01/09/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  12/2563
  04/08/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  11/2563
  14/07/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  10วาระพิเศษ/2563
  23/06/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  9/2563
  02/06/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  8/2563
  05/05/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  7วาระพิเศษ/2563
  13/04/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  6/2563
  07/04/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  5วาระพิเศษ/2563
  25/03/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  4วาระพิเศษ/2563
  17/03/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|

ลำดับ 31 ถึง 45 จากทั้งหมด 235 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .16 ถัดไป