ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  3/2563
  03/03/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  2/2563
  04/02/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  1/2563
  07/01/2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  16/2562
  03/12/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  15วาระพิเศษ/2562
  19/11/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  14/2562
  05/11/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  13/2562
  01/10/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  12วาระพิเศษ/2562
  17/09/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  11/2562
  03/09/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  10วาระพิเศษ/2562
  13/08/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  9/2562
  06/08/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  8/2562
  02/07/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  7/2562
  04/06/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  6/2562
  07/05/2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
|
  5/2562
  02/04/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 46 ถึง 60 จากทั้งหมด 235 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .16 ถัดไป