ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  14/2560
  05/09/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  13/2560
  01/08/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  12/2560
  04/07/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  11วาระพิเศษ/2560
  13/06/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  10/2560
  06/06/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  9วาระพิเศษ/2560
  03/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8/2560
  02/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2560
  04/04/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6วาระพิเศษ/2560
  16/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  5วาระพิเศษ/2560
  14/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  4/2560
  07/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3วาระพิเศษ/2560
  14/02/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  2/2560
  07/02/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  1/2560
  09/01/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  21/2559
  06/12/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 46 ถึง 60 จากทั้งหมด 189 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .13 ถัดไป