ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  10/2560
  06/06/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  9วาระพิเศษ/2560
  03/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8/2560
  02/05/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2560
  04/04/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6วาระพิเศษ/2560
  16/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  5วาระพิเศษ/2560
  14/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  4/2560
  07/03/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3วาระพิเศษ/2560
  14/02/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  2/2560
  07/02/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  1/2560
  09/01/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  21/2559
  06/12/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  20วาระพิเศษ/2559
  08/11/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  19วาระพิเศษ/2559
  04/11/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  18/2559
  01/11/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  17วาระพิเศษ/2559
  25/10/2559
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 61 ถึง 75 จากทั้งหมด 200 รายการ ย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .14 ถัดไป