ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  9/2561
  05/06/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  8วาระพิเศษ/2561
  15/05/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  7/2561
  01/05/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  6/2561
  03/04/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  5วาระพิเศษ/2561
  13/03/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  4/2561
  06/03/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3/2561
  06/02/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  3/2561
  05/03/2562
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  2วาระพิเศษ/2561
  09/01/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  1/2561
  08/01/2561
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  19/2560
  06/12/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  18/2560
  07/11/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  17วาระพิเศษ/2560
  20/10/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  16/2560
  03/10/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|
  15วาระพิเศษ/2560
  20/09/2560
  นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
|

ลำดับ 61 ถึง 75 จากทั้งหมด 219 รายการ ย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .15 ถัดไป