ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  9/2560
  17/11/2560
 
|

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ 1

 


แจ้งผู้ใช้งานระบบ
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานกรอกแบบประเมินระบบ การใช้บริการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจะได้นำไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป..
ขอขอบพระคุณสำหรับการประเมินของท่านค่ะ