ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 

 

 

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  9/2563
  17/07/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  8/2563
  26/06/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  7(วาระพิเศษ)/2563
  17/06/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2563
  29/05/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2563
  17/04/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4พิเศษ/2563
  10/04/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  3/2563
  27/03/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2563
  26/02/2563
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2563
  24/01/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2562
  24/12/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2562
  25/10/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  8/2562
  26/09/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  7/2562
  23/08/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2562
  19/07/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2562
  12/06/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|

ลำดับ 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 47 รายการ ย้อนหลัง1 2 3 4 ถัดไป