ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

 

สืนค้นรายงานการประชุม


ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการ"
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ครั้งที่
วัน-เดือน-ปี
เลขานุการที่ประชุม
รายละเอียด
  8/2567
  23/07/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  7วาระพิเศษ/2567
  09/07/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  6/2567
  25/06/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  5/2567
  28/05/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  4/2567
  23/04/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  3/2567
  26/03/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  2/2567
  27/02/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  1/2567
  23/01/2567
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  13/2566
  26/12/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  12/2566
  29/11/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  11/2566
  19/10/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2566
  27/09/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2566
  30/08/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานนุกสน
|
  8/2566
  23/08/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  7/2566
  07/07/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6วาระพิเศษ/2566
  21/06/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2566
  08/06/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4/2566
  19/04/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  3/2566
  29/03/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2566
  23/02/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2566
  19/01/2566
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  12/2565
  26/12/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  11/2565
  25/11/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2565
  21/10/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2565
  30/09/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  8/2565
  25/08/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  7/2565
  1/08/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2565
  24/06/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2565
  27/05/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4/2565
  21/04/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  3/2565
  25/03/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2565
  25/02/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2565
  21/01/2565
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  14/2564
  27/12/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  13/2564
  21/10/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  12/2564
  15/10/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  11/2564
  17/09/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2564
  27/08/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2564
  23/07/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  8/2564
  07/07/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  7/2564
  25/06/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2564
  31/05/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2564
  21/05/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4/2564
  30/04/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  3/2564
  25/03/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2พิเศษ/2564
  18/02/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2564
  26/01/2564
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  14/2563
  18/12/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  13/2563
  27/11/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  12/2563
  22/10/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  11/2563
  25/09/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2563
  28/08/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2563
  17/07/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  8/2563
  26/06/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  7(วาระพิเศษ)/2563
  17/06/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2563
  29/05/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2563
  17/04/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4พิเศษ/2563
  10/04/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  3/2563
  27/03/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2563
  26/02/2563
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2563
  24/01/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2562
  24/12/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  9/2562
  25/10/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  8/2562
  26/09/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  7/2562
  23/08/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  6/2562
  19/07/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  5/2562
  12/06/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  4/2562
  03/05/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์
|
  3/2562
  29/03/2562
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2562
  25/02/2563
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  2/2562
  15/02/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  1/2562
  14/01/2562
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  11/2561
  21/12/2561
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
|
  10/2561
  30/11/2561
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  9/2561
  05/10/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  7/2561
  17/08/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  6/2561
  13/07/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  5/2561
  15/06/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  4/2561
  26/10/2018
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
  4/2561
  24/04/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  3/2561
  30/03/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  2/2561
  27/02/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  1/2561
  30/01/2561
  นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  10/2560
  20/12/2560
  นางรัชนี นิคมเขตต์
  9/2560
  17/11/2560
 

ลำดับ ถึง จากทั้งหมด 85 รายการ ถัดไป